2019 Psikoteknik fiyatları her yılın şubat ayında Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurulca açıklanır. Her psikoteknik merkezinde psikoteknik test ücreti aynıdır.

Merkezlerin maliyet hesaplamaları göz önünde bulundurularak sağlık bakanlığı yetkilileri her yıl 2019 psikoteknik fiyatları gibi taban ücret uygulaması için bir fiyat belirler ve bu fiyat üzerinde yüzde otuz fazla ücret alma hakkı tanır.

2019 psikoteknik fiyatları uygulaması merkezleri fiyat açısından standart olması psikoteknik belgesinin tek bir değerinin olması hem merkezlerin hem de psikoteknik almak için gelen adayların eşit hizmet ve kaliteyi bulması açısından çok önemlidir.

Sağlık bakanlığa bağlı olarak çalışmakta olan psikoteknik değerlendirme merkezleri 2019 taban fiyat uygulamasında olduğu gibi fiyat zorunluluğuna uymak zorundadır.

Bu sebeple adaylarca bilinmesi gereken psikoteknik test  ücreti her bir psikoteknik değerlendirme merkezinde aynı olduğudur.

Aday psikoteknik belgesi alma fiyatlarını öğrenmek istediğinde başvurduğu psikoteknik değerlendirme merkezinden sağlık bakanlığının psikoteknik fiyatı yazısını isteme hakkına sahiptir.

Psikoteknik fiyatlarının sağlık bakanlığının belirlediği miktarlar dışında işlem yapan merkezler süreli kapanma psikoteknik fiyat tarifesine uyulmamasının tekrarı halinde süresiz kapatma ve ruhsat iptaline kadar yaptırımlar ilgili kurumlarca uygulanmaktadır.

Psikoteknik belgesi eski yönetmeliğe göre üç nüsha halinde düzenlenir, testi uygulayan psikoloğun kaşesi ve imzası ile adaya verilir, aday bu raporu psikiyatri muayenesinden geçtikten sonra psikiyatri hekimine onaylatıp nihai sonuçlu raporuna sahip olmaktaydı.

Ancak imza kaşe sorunları belgenin güvenilirliği ve manüel rapor olmasının getirdiği problemler( kayıp olması, yıpranması, kaşe mühür ve imzanın sahte ya da eksikliği)gibi sebeplerden, teknoloji de ki gelişmelerle de ilgili olarak psikoteknik belgesi e-rapor kapsamına alınmış olup, sürücü testten çıktıktan sonra test sonucu sağlık bakanlığının düzenlediği sistem üzerinden testi uygulayan psikolog tarafından bilgisayar ortamında oluşturulmaktadır.

Psikoteknik belgesi, merkez de çalışan uygulayıcı psikolog tarafında sisteme e- rapor olarak yüklendikten sonra aday bir ay içerisinde herhangi bir psikiyatri hekimine giderek sürücülük için uygun şartlarda olup olmadığı ile ilgili muayene olarak test sonucu da göz önünde bulundurularak nihai sonucunu alır. Aday hekim muayenesinden sonra raporunu, hekimden ya da hastaneden alabilir.

Belgesini kaybeden aday kendi Türkiye cumhuriyeti vatandaşlık numarası ile e- devlet sistemine giriş yaparak (e-devlet linki) belgenin kodlu ve orijinal halini görüntüleyebilir ve belgeyi indirilerek kendisinden istenildiği vakit (iş vb sebeplerden ) bu belgeyi kullanabilmektedir.