Psikoteknik testi sürücülerde araç kullanmak için gerekli olan temel bilişsel ve psikomotor özelliklerin güvenilir ve geçerli yollarda ölçülmesini amaçlar. Yani sürücünün ruhen ve bedenen sağlıklı olduğu anda ticari ya da normal araçların karayollarında sürücülük yapabileceğiniz anlamında psikoteknik testinden geçmiş olunmaktadır.

Psikoteknik testlerin İçeriği Sürekli Dikkat Testi Personel, iş gücü ortamında, gerekli bilişsel ve psiko-motor becerilerini sergileyebilmesi için, rutin ve monoton olarak süre giden bilgi akışı içinde, o an kritik olan belirli bir uyarıcıyı, hızlı ve doğru olarak belirleyip seçebilmesi yeteneğinin ölçülmesidir. İş gücü verimsizliği büyük oranda personel dikkatsizliği veya dikkat ölçeğinin zayıf olması veya geliştirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, değişen iş gücü koşularında sürekli dikkat etmeyi gerektiren monoton dikkatin ölçülmesi önemlidir. Seçici Dikkat Testi personelin sürekli değişen çevresel koşullara, seçici olarak dikkat etme becerisinin ölçülmesidir. Seçici dikkat, istihdam edilmiş iş gücünü kullanırken kritik olan bilgilere dikkat edip seçmesini, kritik olmayanlara dikkat edilmemesini sağlar.

Böylece iş gücünü kullanan personel, sınırlı olan dikkat kaynaklarını işlevsel biçimde kullanmış olur. Muhakeme A/B Testi test personelin, genel muhakeme yeteneğini kültürden bağımsız olarak ve sözel olmayan geometrik şekiller kullanarak ölçülmektedir. Muhakeme yeteneği iş gücü kullanımında kritik bir zihinsel süreçtir. Zira personelin istihdamında olan materyalleri güvenli kullanabilmek veya personelin iş gücünü verimli kullanabilmesi için bulunduğu ortamı doğru algılamaları, hızlı ve doğru karar vermeleri gereklidir.

Hız ve Mesafe Tahmin Testi Personelin farklı hız ve uzaklıkta hareket eden bir nesnenin, hızını ve sabit bir hedefe olan uzaklığını, ne oranda doğru tahmin edebildiğini ölçmektedir. Riskli bir durumdan kaçınmak amacıyla, personel sürekli olarak riskli bir durumu algılamalı ve kendini ve sorumluluk bölgesini buna göre güvenli duruma ayarlamalıdır.

Çarpışma Zamanı Tahmin Testi Personel farklı hızla hareket eden iki nesnenin çarpışma yeri ve zamanını, ne oranda doğru tahmin edebildiğini ölçmektedir. İş ortamında en kritik süreçlerden biri olan bu beceri, araçların/nesnelerin hızını ve aradaki mesafeyi dikkate alarak, çarpışma veya kesişme zamanının ve yerinin önceden kestirilmesi, uygun davranışın sergilenmesini sağlar.

Çevresel Görüş 1 Testi Personel ekranda sunulan basit bir görevi yaparken, aynı anda çevresel uyarıcıları algılama ve bunlara tepki verme becerisini ve zamanlamasını ölçmektedir. İş ortamı esnasında personelin yalnızca önündeki iş ortamına değil, sağ ve sol görüş alanı içine giren tüm uyarıcılara dikkat edebilmesi gereklidir. Çevresel Görüş II Testi Personelin ekranda sunulan karmaşık bir görevi yaparken, aynı anda çevresel uyarıcıları algılama ve bunlara tepki verme becerisini ölçmektedir.

İşgücü ortamı çoğu zaman birden fazla ortam paylaşıcının eşlik ettiği karmaşık bir yapıdadır ve çevresel görüş becerisinin bu koşul altında da işlevsel biçimde kullanılabilmesi gerekmektedir.

Görsel alanlara İlişkin Görüş Testi Gerçek ortamdan alınan görüntüler kullanılarak, personelin çevresel ve trafik kurallarına ilişkin duyarlılığını ve algılamasını ölçmektedir. Trafikte yapılmaması gerekenler konusunda yerleşik bir alışkanlığı olanların, trafikte olan hataları daha çabuk fark edeceği ve kurallara uyma eğiliminde olacağı düşünülmektedir.

Görsel Algı ve Bellek Testi Personelin görsel algı ve görsel-mekânsal belleğinden kaynaklanabilecek olası yetersizliklerini ölçmektedir. Görsel algı, trafikte veya İşgücü ortamlarında ayrıntıları bellekte tutma ve gerektiğinde hatırlama açısından kritiktir. Trafikte ve işgücü uygulaması esnasında ki önemi görsel bilginin işlenmesi ve aktarılmasıdır. Görsel Süreklilik Testi Personelin dikkatini, görsel olarak esnek biçimde yönlendirebilme yeteneğini ve göz hareketlerinin buna uygun bir şekilde eşlik edip etmediğini ölçmektedir.

Güvenli personel için, kritik becerilerden biri de personelin iş gücü ortamını iyi taraması ve yatay/dikey göz hareketlerini iş gücü ortamını yapılandırmak için kullanılabilmesidir. Tepki hızı Testi Personelin, bir uyarıcının sunulması ile uyarıcıya verdiği tepki arasında geçen süre olarak tanımlanan tepki hızını ölçmektedir. İş gücü ortamında karşılaşılan uyanlara, tepki verilmesi sürecinde hızlı olmak, potansiyel bir kazanın engellenmesi açısından önemlidir. Üçlü Koordinasyon Testi Personelin, Görme, algılama ve iki el – ayaklar arasındaki psikomotor koordinasyon ve zamanlama becerisini ölçmektedir. Bu beceri, anlık risklerde beceri hâkimiyetini göstermesi açısından kritiktir.

Türk Personel ve Sürücü Davranışları Envanteri Bu döküm; güvenli personel ve sürücülük davranışı, dalgınlık ve deneyimsizlik hataları, ihlaller, saldırgan ve öfkeli personel alt boyutlarından oluşmaktadır. İş gücü ortamındaki güvenli ya da riskli personel davranışlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Türk Personel ve Sürücü Beceri Envanteri Bu döküm; genel personel becerisi ve sürücülük becerisi, iş gücünde kullandığı ekipman veya araç kontrol ve hız ayarlama becerisi, özel durumlarda beceri alt boyutlardan oluşmaktadır. Personellerin becerileriyle ilgili görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır

. Psikoteknik testleri her beş yılda bir uygulanarak bahsedilen yeterlilik durumlarının ölçülmesi hedeflenmektedir. Psikoteknik testi nedir 

Psikoteknik belgesi fiyatları her sene sağlık bakanlığı yetkililerince belirlenmektedir.