Psikoteknik testine başvurmak için özel bir şart gerekmemektedir. Mevzuata göre trafik cezası dolayısı ile ehliyetini kaptırmış sürücüler ve profesyonel sürücülük yapan kişilerin zorunlu olarak alması dışında ehliyeti olan herkes kendini test etmek ve denemek için de psikoteknik testine girebilir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğince psikoteknik testine girebilme durumu dışında
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin;

a) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları,

b) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,

c) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,

ç) 66 yaşından gün almamış olmaları,

d) (Değişik: Resmi Gazete 31.12.2010-27802) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,

e) Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,

f) Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları şarttır.
Tüm ticari araç sürücüleri için zorunlu bu yetki belgesi, mesleği sürücülük olan kişilerin niteliklerini kanıtlaması, bu meslek için gerekli şartlarda olup olmadığının ortaya çıkması, eksik ve yetersiz olduğu durumların tespiti için çok önemlidir.

Değişen ve gelişen ülke koşullarında belirli bir meslek için, o mesleğe uygun personel seçimi hem iş gücü hem maliyet açısından çok önemlidir. Yanlış personel seçiminin hem maliyet hem de işçi sağlığı ve güvenliği açısından büyük problemleri beraberinde getirerek ülkemizin büyük zararlar görmesine neden olmaktadır. Kabiliyetine göre kişinin uygun olduğu meslek dalına yönelmesini sağlamak hem iş hayatının düzenin sağlanması hem de mesleği icra eden personelin sağlığına mal olabilecek hata yapma riskinin en aza indirmek açısından yetki belgeleri için yapılan testler çok önemlidir.

Psikotekniğin gelecekte sürücülük dışında ki meslek personeli için de önemli bir ölçüm ve yetenek belirleme test sistemi olarak karşımıza çıkması öngörülmektedir.