Psikoteknik raporunun geçerliliği süresi beş yıldır. Beş yılsonunda psikoteknik raporu geçerliliğini kaybeder ve tekrar çıkartılması için ilk defa alınıyormuş gibi bütün işlemler baştan yapılır.

Psikoteknik uygun meslek grubuna uygun nitelikte personelin seçilmesi ve mesleği kaliteli icra etmesi için ortaya çıkmış bilimsel temelli bir test sistemidir. Hem maliyet hem de can güvenliği açısından büyük tasarruflar sağlamayı hedefler.

Ülkemizde psikoteknik uygulamasını gerçekleştirmek için Üniversitelerin Fen – Edebiyat fakültesi Psikoloji mezunu olup, psikolog unvanı almış olmak gerekmektedir. Psikologlar bu testin tek uygulayıcısıdır.

Sağlık bakanlığının yetkilendirdiği psikoteknik merkezlerinde yapılan testler kamera sistemi ile kayıt altına alınmakta gerektiğinde yetkililerce izlenmek üzere minimum iki yıl arşivlenmek zorundadır.

Psikoteknik cihazının da sağlık bakanlığı standartlarında olması ve kameralı sistem ile aday test olurken resimlenmesi ve norm değerlerinin periyodik olarak güncellemesi sayesinde güvenli ölçüm değerlerini elde etmek hedeflenmiştir.

Psikoteknik yenileme fiyatı yeni rapor alıyormuş gibi ücretlendirilir. Aslında psikoteknik yenileme yanlış kullanılmaktadır. Çünkü psikoteknik yenileme diye bir şey yoktur. Bu raporun geçerlilik süresi beş yıldır. Bu süre geçtikten sonra kişinin aynı yetenek testlerine daha önce hiç girmemiş gibi tekrardan alınması gerekir.

Aday psikoteknik belgesi fiyatlarını öğrenmek istediğinde başvurduğu psikoteknik değerlendirme merkezinden sağlık bakanlığının psikoteknik yenileme fiyatı yazısını isteme hakkına sahiptir.

Psikoteknik yenileme fiyatlarının sağlık bakanlığının belirlediği miktarlar dışında işlem yapan merkezler süreli kapanma psikoteknik fiyat tarifesine uyulmamasının tekrarı halinde süresiz kapatma ve ruhsat iptaline kadar yaptırımlar ilgili kurumlarca uygulanmaktadır.

Değişen ve gelişen ülke koşullarında belirli bir meslek için, o mesleğe uygun personel seçimi hem iş gücü hem maliyet açısından çok önemlidir. Yanlış personel seçiminin hem maliyet hem de işçi sağlığı ve güvenliği açısından büyük problemleri beraberinde getirerek ülkemizin büyük zararlar görmesine neden olmaktadır. Kabiliyetine göre kişinin uygun olduğu meslek dalına yönelmesini sağlamak hem iş hayatının düzenin sağlanması hem de mesleği icra eden personelin sağlığına mal olabilecek hata yapma riskinin en aza indirmek açısından yetki belgeleri için yapılan testler çok önemlidir.

Psikotekniğin gelecekte sürücülük dışında ki meslek personeli için de önemli bir ölçüm ve yetenek belirleme test sistemi olarak karşımıza çıkması öngörülmektedir