Psikoteknik eğitimi Kişilerin bedensel ve psikolojik durumlarının sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını gösteren psikolog ve simülatör eşliğinde gerçekleştirilen 1 saatlik bir testin akabinde verilen bir belgedir. Başka bir tabir ile psikoteknik belgesi kişinin bahsi geçen işe uygun olup olmadığını gösteren bir belgedir.

Psikoteknik eğitimi psikoteknik raporu ve değerlendirmesi gibi isimlerle de bilinmektedir. Sağlık Bakanlığı denetiminde onaylı kurumlar tarafından verilmektedir. Böylece; bir sürücünün, bir aracı sürebilmek için asgari düzeyde, trafiğe ilişkin yeteneklere sahip olup olmadığı ve trafiğe ilişkin kişilik açısından, trafik kurallarına uyma eğilimine sahip olup olmadığı hakkında daha tarafsız, daha bilimsel ve daha standart koşullarda gerçekleştirilmiş uygulamalarla sonuçlara varılması sağlanabilmektedir. 2019 itibari ile bu raporlar E-Rapor olarak düzenlenmekte ve eski ıslak imzalı alınan raporların bir geçerliliği yoktur. Adaylar belgelerini aldıktan sonra E-Devlet üzerinden raporunu sorgulamaları, aldıkları evrakın geçerli olduğunu göstermektedir.

Bu değerlendirme sürücülerde araç kullanmak için gerekli olan temel bilişsel ve psikomotor özelliklerin güvenilir ve geçerli yollarda ölçülmesini amaçlar.

Avrupa ülkelerinde 1970’li yıllarda ülkemizde de 1997 yılından itibaren yasal olarak uygulanmaya başlanmıştır. Avrupa ülkelerinden (İspanya, Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya, İsviçre, Hollanda vs.) sürücülük becerilerinde yaşa bağlı zayıflamanın meydana gelmesi nedeniyle, yaşlı sürücülere, yolcu-eşya taşımacılığı yapan profesyonel sürücülere ve ceza puanını aşan sürücülere, alkollü yakalanan sürücülere, ağır hasarlı kazaya neden olan sürücülere bu test uygulanmaktadır.

Psikoteknik eğitimi ile birlikte sürücünün bilişsel durumları uygun değerlendirme yöntemleriyle tarafsızca ölçülebilmektedir. Sürücünün test cihazının yönergelerini takip ederek kendi yaşı eğitim durumu ve diğer değişkenleriyle birlikte bu testten asgari düzeyde başarı göstermesi ayrıca test sonuçları göz önünde bulundurularak geçeceği psikiyatrik muayene sonunda hekimin “sürücülük yapmasına mani yoktur” raporu ile birlikte sürücücülük yapabilmesi açısından gerekli şartları taşıdığını belgelendirmiş olmaktadır.

Psikoteknik eğitimi ile Sürücünün kazanmış olduğu bu rapor aslında o kişinin can ve yük taşıyabilecek asgari düzeyde ki becerilere sahip olduğunu belgelendirmesi anlamı da taşımaktadır.

Psikoteknik eğitiminin Tüm bu sebeplerden dolayı bu belgenin önemi ülkemizde de giderek anlaşılmakta, gerekli yasal düzenlemelerle birlikte ticari araç sürücüsü olan sürücülerin zorunlu olarak almak zorunda oldukları bu raporla birlikte nitelikli sürücü profili oluşturma çalışmaları hız kazanmıştır.

Psikoteknik belgesi fiyatları her sene sağlık bakanlığı yetkililerince belirlenmektedir.