Psikoteknik belgesi, kişilerin bedensel ve psikolojik durumlarının sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını gösteren psikolog ve simülatör eşliğinde gerçekleştirilen 1 saatlik bir testin akabinde verilen bir belgedir. Başka bir tabir ile psikoteknik belgesi kişinin bahsi geçen işe uygun olup olmadığını gösteren bir belgesidir.

Psikoteknik belgesi, psikoteknik raporu ve psikoteknik değerlendirmesi gibi isimlerle de bilinmektedir. Psikoteknik belgesi, Sağlık Bakanlığı denetiminde onaylı kurumlar tarafından verilmektedir. Böylece; bir sürücünün, bir aracı sürebilmek için asgari düzeyde, trafiğe ilişkin yeteneklere sahip olup olmadığı ve trafiğe ilişkin kişilik açısından, trafik kurallarına uyma eğilimine sahip olup olmadığı hakkında daha tarafsız, daha bilimsel ve daha standart koşullarda gerçekleştirilmiş uygulamalarla sonuçlara varılması sağlanabilmektedir. 2019 itibari ile psikoteknik raporları E-Rapor olarak düzenlenmekte ve eski ıslak imzalı alınan raporların bir geçerliliği yoktur. Adaylar psikoteknik belgesi aldıktan sonra E-Devlet üzerinden psikoteknik raporunu sorgulamaları, aldıkları evrakın geçerli olduğunu göstermektedir.