Psikoteknik belgesi Sağlık bakanlığının denetiminde onaylı kurumlar tarafından kişinin bedensel ve psikolojik durumunun sürücülük yapmaya elverişli olduğunu, psikolog ve benzetimlik aletinin eşliğinde 1 saat süren test ve bu test sonucunda verilmiş olan rapordur. Psikoteknik belgesi artık ıslak imzalı olarak verilmemekte e-rapor olarak düzenlenmekte ve e-devlet sisteminde görünmektedir. (e rapor sitemi linki)

Psikoteknik belgesi eski yönetmeliğe göre üç nüsha halinde düzenlenir, testi uygulayan psikoloğun kaşesi ve imzası ile adaya verilir aday bu raporu psikiyatri muayenesinden geçtikten sonra psikiyatri hekimine onaylatıp nihai sonuçlu raporuna sahip olmaktaydı.

Ancak imza kaşe sorunları belgenin güvenilirliği ve manüel rapor olmasının getirdiği problemler( kayıp olması, yıpranması, kaşe mühür ve imzanın sahte ya da eksikliği) ibi sebeplerden, teknoloji de ki gelişmelerle de ilgili olarak psikoteknik belgesi e-rapor kapsamına alınmış olup, sürücü testten çıktıktan sonra test sonucu sağlık bakanlığının düzenlediği sistem üzerinden testi uygulayan psikolog tarafından bilgisayar ortamında oluşturulmaktadır.

Psikoteknik raporu nerden alınır İstanbul?

Psikoteknik belgesi, merkez de çalışan uygulayıcı psikolog tarafında sisteme yüklendikten sonra aday bir ay içerisinde herhangi bir psikiyatri hekimine giderek sürücülük için uygun şartlarda olup olmadığı ile ilgili muayene olarak test sonucu da göz önünde bulundurularak nihai sonucunu alır. Aday hekim muayenesinden sonra raporunu, hekimden ya da hastaneden alabilir.

Belgesini kaybeden aday kendi Türkiye cumhuriyeti vatandaşlık numarası ile e- devlet sistemine giriş yaparak (e-devlet linki) belgenin kodlu ve orijinal halini, görüntüleyebilir ve belgeyi indirilerek kendisinden istenildiği vakit (iş vb sebeplerden ) bu belgeyi kullanabilmektedir.

Psikoteknik belgesi artık T. C. Kimlik numarasından veya emniyet müdürlüklerinin sorgu sistemi polnet üzerinden görüntülenebilmektedir. Dolayısıyla olası denetimlerde adayın kimlik ve ehliyet bilgilerinden bu belgesinin olup olmadığı, ya da sahte belge sunulmasının önüne geçilmesi açısından bir milat olduğu düşünülebilir. Sistem bu haliyle psikoteknik belgesinin sahtesiyle gerçeğinin ayrılması, sürücülerin belgeyi taşımakta ki zorlukları gibi durumları ortadan kaldırarak, hızlı ve güvenilir denetim olanağı sunmuştur.

Psikoteknik belgesi kaç günde alınır?

Yeni mevzuat ile birlikte belgenin sorgusunun kolay bir şekilde yapılması neticesinde emniyet birimleri zorunlu olan bu belge ile ilgili cezai işlemlere başlamış ve güvenilir trafik ortamı oluşturmak için son derece hassa bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.
Netice olarak teste tabi olduktan sonra psikiyatri muayenesinden geçen tüm adaylar e devlet sistemi ile kendi belgelerinin doğruluğunu kontrol etme şansını elde etmişlerdir.